10 euro: 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium: Silver 10 euro coins

10 euro 75 years Tintin et Milou - 2004 - Series: Silver 10 euro coins - Belgium