10 euro: 100. birthday of Georges Simenon

Series: Belgium: Silver 10 euro coins

10 euro 100. birthday of Georges Simenon - 2003 - Series: Silver 10 euro coins - Belgium